Influencer Marketing

Influencer Marketing

Ένα νέο μέσον

Με μία αυξανόμενη ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους προώθησης, ώστε να παραμείνει κανείς στην επιφάνεια των του διαφημιστικού περιβάλλοντος, μια νέα και σχεδόν οργανική λύση έχει κάνει την εμφάνισή της: το Influencer και Celebrities Marketing. Το Ιnfluencer marketing, που ακόμη εξερευνάται, έχει τη δυνατότητα, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, να προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε ένα brand. Η επιλογή του σωστού ambassador, η διαμόρφωση ενός πλαισίου και συγκεκριμένων deliverables, τα συμβόλαια και η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, μπορούν να σας βοηθήσουν να εισάγετε το καταλληλότερο πρόγραμμα influencer στο marketing mix της εταιρίας σας.